AQI trung bình mỗi ngày trong tuần


Dữ liệu được cập nhật: 2019-04-22 09:00:30Thứ hai87
Thứ ba89
Thứ tư86
Thứ năm83
Thứ sáu84
Thứ bảy88
Chủ nhật88