AQI trung bình mỗi ngày trong tuần


Dữ liệu được cập nhật: 2020-05-30 01:01:42Thứ hai83
Thứ ba84
Thứ tư81
Thứ năm79
Thứ sáu80
Thứ bảy84
Chủ nhật82