AQI trung bình mỗi ngày trong tuần


Dữ liệu được cập nhật: 2018-12-13 04:00:29Thứ hai88
Thứ ba88
Thứ tư86
Thứ năm84
Thứ sáu84
Thứ bảy89
Chủ nhật89