AQI trung bình mỗi ngày trong tuần


Dữ liệu được cập nhật: 2019-02-19 12:30:30Thứ hai87
Thứ ba87
Thứ tư84
Thứ năm82
Thứ sáu83
Thứ bảy88
Chủ nhật88