AQI trung bình mỗi ngày trong tuần


Dữ liệu được cập nhật: 2019-10-17 11:53:57Thứ hai83
Thứ ba84
Thứ tư81
Thứ năm79
Thứ sáu79
Thứ bảy84
Chủ nhật83