AQI trung bình mỗi ngày trong tuần


Dữ liệu được cập nhật: 2019-06-25 02:30:32Thứ hai86
Thứ ba88
Thứ tư85
Thứ năm82
Thứ sáu83
Thứ bảy87
Chủ nhật86